Přijímáme nové zákazníky 

Otevírací doba
Po - Pá
10:00 - 13:00

Nabízíme:

- firemní stravování 
- rozvoz jednotlivým strávníkům 
- stravování v naší jídelně
- občerstvení na svatby a narozeninové oslavy 

O nás

Dovolujeme si vás pozvat do naší rodinné kuchyně s dlouholetou tradicí,

která se nachází v Českém Brodě.

Každý den zde pro vás připravujeme tři druhy hotových jídel a jeden druh zeleninového salátu za velice příznivé ceny. Všechna naše jídla připravujeme výhradně z českých surovin. Náš kolektiv klade pozornost na vysokou kvalitu a čerstvost pokrmů, které zde sami připravujeme. Jídlo si u nás můžete sníst, nebo nechat zabalit a odnést s sebou. Provádíme také rozvoz hotových jídel.

 Rádi Vás u nás přivítáme.
Přijďte se k nám přesvědčit sami o kvalitě našich služeb.

Fotografie

Alergeny

Dnem 13. prosince 2014 se stává použitelným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004. V této souvislosti se množí dotazy na uvádění informací o alergenech přítomných v pokrmech. Nařízení (EU) č. 1169/2011 nestaví žádnou povinnost na to, aby tato informace v případě pokrmů byla poskytována písemně, a je na jednotlivých členských státech, jak plnění této povinnosti zajistí.
Podle § 9a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 139/2014 Sb., je „provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při poskytování stravovacích služeb nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o výskytu látky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Informaci o konkrétní látce podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je provozovatel potravinářského podniku, uvedený ve větě první, povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit."