Přijímáme nové zákazníky 

Otevírací doba 
Po - Pá
10:00 - 13:00

Objednávky jídel
5:00 - 8:00

Objednávky na čísle
724 733 559

Fotografie

O nás

DOBRÝ DEN,

Již řadu let působím na trhu veřejného a firemního stravování.  Můj kolektiv klade pozornost na vysokou kvalitu a čerstvost pokrmů, které sami připravujeme.  Patříme ke špičkovým dodavatelům firemního stravovaní. Naši strávníci patří do různých skupin. Firmy, živnostníci to je jen jedna strana mince. Na druhé straně téže mince je člověk jako soukromá osoba.  V žádném případě neděláme rozdíly mezi jednotlivými skupinami našich strávníků. 

Denně vaříme několik druhů hotových jídel a salátů. Jídla se podávají samostatně, nebo formou menu které je složeno z polévky a jednoho hotového jídla ve výhodné cenové relaci. U hlavních jídel dominuje staročeská kuchyně.

Naše jídelna splňuje hygienické předpisy a normy potřebné pro tento druh podnikání. Jídlo si u nás můžete sníst, nebo nechat zabalit a odnést s sebou. Rozvoz hotových jídel provádíme také.

Ráda Vás u nás přivítám. Přijďte se k nám přesvědčit sami o kvalitě našich služeb.   

Kristýna Nekolná,
Eva Albrechtová


Alergeny

Dnem 13. prosince 2014 se stává použitelným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004. V této souvislosti se množí dotazy na uvádění informací o alergenech přítomných v pokrmech. Nařízení (EU) č. 1169/2011 nestaví žádnou povinnost na to, aby tato informace v případě pokrmů byla poskytována písemně, a je na jednotlivých členských státech, jak plnění této povinnosti zajistí.
Podle § 9a zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 139/2014 Sb., je „provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh pokrmy při poskytování stravovacích služeb nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro přímý prodej, je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o výskytu látky podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Informaci o konkrétní látce podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 je provozovatel potravinářského podniku, uvedený ve větě první, povinen na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou sdělit anebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit."